Forside

Tilbage til Arild Rosenkrantz malerier

Rosenholm SlotArild RosenkrantzTårnværelset hvor Arild Rosenkrantz malede            Arild Rosenkrantz staffeli i tårnværelset

Arild Rosenkrantz

At male:

det gode

det sande

det skønne

Arild Rosenkrantz  (1870-1964) blev født og døde i Danmark, men levede det meste af sit liv i udlandet, hvilket er årsag til, at han ikke er så kendt i Danmark.

Han tilbragte sine sidste aktive år på Rosenholm Slot, det smukke renæssanceslot udenfor Hornslet på Djursland. Slottet har tilhørt familien Rosenkrantz siden 1559.

Ved indgangen fra slotsgården er der et galleri, hvor besøgende om sommeren kan glæde sig over Arild Rosenkrantz’ farvestærke visionære billeder, malet ud fra Goethe’s farveteorier

og med emne baggrund i Rudolf Steiners farvesyn og antroposofi  (Visdom eller kundskab om mennesket).

Arild Rosenkrantz er blevet kaldt ”en fremmed fugl i den danske billedkunsts historie”. Selv om han er født i Danmark og døde her,

fik han hele sin kunstneriske uddannelse i udlandet og tilbragte 40 meget produktive år i England.

Hans kunst blev tidligt inspireret af  både de franske salonmalere de engelske prærafaelitter, af Blake, Turner og Monet.

Han var knap 3 år da hans far døde og han blev stærkt knyttet til sin kunstnerisk begavede skotskfødte mor og var tit med hende i England da han var den yngste af børnene.

Da Arild Rosenkrantz var 16 år, rejste han i 1886 til Rom for at blive elev hos frescomaleren Modesto Faustino. To år senere fortsatte han sin uddannelse på L’Academie Julian i Paris.

Moderen der altid havde været sværmerisk optaget af det okkulte, var efter sin mands død begyndt at interessere sig for spiritisme og i 1891 flyttede hun til Rom , hvor hun virkede som medium.

Under et besøg i Paris satte hun sin søn i forbindelse med forfatteren og mystikeren Sar Peladan, der havde dannet ”La Salon de la Rose+Croix” i Paris,

her udstillede Arild Rosenkrantz flere symbolistiske billeder i 1892-94.

Arild Rosenkrantz har bl.a. også udstillet to gange i forårsudstillingen på Charlottenborg i København  i 1893 og 1906.

I 1898 flytter han permanent til London og  i 1901 bliver han gift med sin skotske kusine Louisa Augusta også kaldet Tessa.

To års ophold i New York 1894-95, hvor han begyndte at arbejde med glasmosaikker, bidrog til udsmykning  med glasmosaikker til engelske slotte , herregårde og kirker. Juelsminde kirke er den eneste han har udsmykket i Danmark.

I London skabte han sig hurtigt et navn som en meget alsidig kunstner. Foruden portrætter, malede han  mytologiske og religiøse motiver.

I 1913 mødte Arild Rosenkrantz i London skaberen af Antroposofien Rudolf Steiner (født 1861) og i 1914 sluttede Arild Rosenkrantz og hans hustru Tessa sig til de kunstnere,

der under Steiners ledelse arbejdede på opførelsen af det første Goetheanum  - et internationalt samlingssted for antroposoffer i Dornach i Schweiz..

Her studerede han Goethes farvelære og under Steiners vejledning ændredes hans farveholdning og maleteknik totalt.

Arild Rosenkrantz begyndte at male det usynlige.

De farvestærke pasteller og oliemalerier der nu hænger på Rosenholm Slot er kun en del af hans store billedproduktion som han har skænket til slottet

i sin taknemmelighed over familiens gæstfrihed da han sammen med sin hustru Tessa boede nogle  år på Rosenholm Slot  pga. krigen,

der brød ud den 9. april 1940. De kom til Danmark for at fejre Arild Rosenkrantz 70 års fødselsdag samt forberede en udstilling,

men ”strandede” pga. krigen. Efter Tessas død 1944, blev Arild Rosenkrantz boende i Danmark.

Arild Rosenkrantz malede ofte flere versioner af et motiv som han anså for særligt betydningsfuldt, som f.eks. Golgatha, Nadveren, Madonna,  Mikael, Visdom, Hierofanten,

Budbringeren, de fire ”Tilblivelsesbilleder” : Mineral, Plante, Dyre og Menneskeverdenen samt ”de syv apokalyptiske Sejl”.

Arild Rosenkrantz så det som sin mission at videreføre

Steiners ideer om, hvordan man ved hjælp af  spektralfarvernes kræfter kan male den usynlige åndelige virkelighed der findes bag ved den materielle,

og han ønskede, at så mange som muligt skulle  få mulighed for at opleve disse billeder.

”Farver er naturens og hele kosmos’ sjæl - og vi får del i

denne sjæl , når vi lever med i farverne” - Rudolf Steiner.

Ude i verden anses Arild Rosenkrantz for at være blandt de førende i det 20 århundrede indenfor malerkunsten,

så det er med stolthed at Fjordgalleriet byder velkommen til denne særudstilling med Arild Rosenkrantz malerier der er blevet udlånt af Rosenholm Slot.

Fjordgalleriet ved Helena Dylmer, Nils Binderup og Karin Majlinder glæder sig til at byde

velkommen til:

Arild Rosenkrantz fernisering

lørdag den 1. maj 2010

fra kl. 10-15.

Med åbningstale kl. 11.00

Udstillingen varer frem til

den 9. maj 2010.

 

 Nadveren

Nadveren