Forside

Tilbage til Arild Rosenkrantz malerier

Arild RosenkrantsIndsejling til Mariagerfjord Kommune

Rosenkrantz

og

Mariagerfjord kommune

Visborggaard

 VISBORGGAARD

Vi må lidt tilbage i historien, til 1351, hvor ”Borgen i sumpen” Wæsæburg” for første gang nævnes, det er Visborggaards ældste navneform.

”Vese” er et gammelt dansk ord for sump og morads.

Munk Jensens enke Ingegerd Andersdatter gifter sig med naboen Jens Thygesen Seefeld til Dalsgaard. Dette bevirkede at Seefelds rigdom forøgedes betydeligt og han steg til højadelen.

Jens oplevede trange tider under grevefejden og både Dalsgård og Visborggaard blev brændt ned til grunden af bondehæren der blev anført af Skipper Clement.

Sønnen Enevold Seefeld overtog efter faderens død Visborggaard og indrettede sig nødtørftigt i ”brandtomten”.

Da Enevold Seefelds søn Jakob blev 12 år gammel blev han sendt til moderens slægt i Holland for at blive opdraget.

Da han kommer hjem til Danmark igen overtager han efter sin moders død Visborggaard i 1556.

Jakob Seefeld

Jakob Seefeld

Jakob Seefeld indgår to giftermål med hhv. Sofie Bille og Sofie Rosenkrantz og er hermed steget til højadelen.

Med dem fik han 9 børn.  I årene op til 1575 opførte han Visborggaard.

Da kong Frederik den 2. hørte om byggeriet meldte han sin ankomst på Visborggaard, og ved denne lejlighed lod Jakob Seefeld fremstille 2 glastrompeter som der blev trompeteret i ved Kongens ankomst.

Visborg Kirke har også sine spor fra Jakob Seefeld og hans to hustruer.

Visborg Kirke

VISBORG KIRKE

Mariager Klosterkirke til højre den "gamle"

MARIAGER KLOSTERKIRKE

Mariager Klosterkirke blev stiftet af Biskop Ulrik af Aarhus og marsk Otto Nielsen Rosenkrantz i 1446 og nedlagt som kloster i 1585.

Herefter blev Jakob Seefeld bedt om at ændre bygningen. Jakob Seefeld dør den 15. november 1599.